Zgłoszenie udziału w Wielkim Teście Flotowym

Uwaga! Rejestracja nie gwarantuje udziału w Wielkim Teście Flotowym!

Zgłoszenie udziału w Wielkim Teście Flotowym jest weryfikowane i wymaga każdorazowo potwierdzenia przez Organizatora. Potwierdzenie udziału w Wielkim Teście Flotowym zostanie wysłane drogą elektroniczną na adres podany w formularzu zgłodzenia udziału.

Wielki Test Flotowy odbędzie się na torze Driveland 3 września 2020.

REGULAMIN UCZESTNICTWA W WIELKIM TEŚCIE FLOTOWYM:

  1. Uczestnikiem Wielkiego Testu Flotowego może zostać fleet manager, osoba odpowiedzialna za politykę flotową w firmie, zarządca parków samochodowych, przedstawiciel firm z sektora Car Fleet Management.
  2. Uczestnik dostanie na około tydzień przed wydarzeniem agendę techniczną zawierającą mapę dojazdu oraz wszelkie organizacyjne szczegóły.
  3. Każdy Uczestnik zobowiązuje się podpisać w dniu eventu oświadczenie o stanie trzeźwości i posiadanych kwalifikacjach do prowadzenia samochodu (oświadczenia zostaną przesłane drogą elektroniczną wraz z agendą techniczną oraz będą dostępne w recepcji Wielkiego Testu Flotowego).
  4. Podczas Wielkiego Testu Flotowego Uczestnik otrzyma dostęp do dedykowanej ankiety online, z poziomu której będzie miał możliwość oceny każdego testowanego w ramach swojej grupy samochodu.
  5. Ocena zostanie dokonana rzetelnie i według najlepszej wiedzy Uczestnika.
  6. Podczas Wielkiego Testu Flotowego Uczestnik będzie dostosowywał się do zaleceń instruktorów jazdy oraz zaleceń organizatora pod rygorem wykluczenia z udziału w wydarzeniu.
  7. Do pojazdu wraz z osobą odbywającą test wsiadać będzie instruktor, a podczas odbywania jazd miejskich (trasa będzie wiodła poza teren toru) przedstawiciel importera lub dilera danej marki. Pojazdy opuszczające teren toru będą monitorowane nadajnikami GPS.
  8. Każdy Uczestnik testujący dostępne podczas wydarzenia samochody robi to na własną odpowiedzialność.
  9. Organizatorzy wraz z kadrą instruktorską będą na bieżąco monitorować zachowania Uczestników wydarzenia. W przypadku niestosowania się do przepisów ruchu drogowego, nie przestrzeganiu poleceń instruktorów oraz naruszaniu zasad zdrowego rozsądku, Uczestnik będzie proszony o opuszczenie terenu Testu.
  10. Udział w Wielkim Teście Flotowym jest bezpłatny.

*Redakcja rości sobie prawo do weryfikacji zgłoszeń i ostatecznego zaproszenia wybranych osób.

Zgłaszam swój udział w Wielkim Teście Flotowym:


Imię*
Nazwisko*
Stanowisko*
Pełna nazwa firmy*
Adres firmy*
Miejscowość*
-
Telefon*
Telefon komórkowy
Email*
Liczebność zarządzanej floty*
Główne marki zarządzanej floty*

Czy posiadasz w swojej flocie pojazdy dostawcze? TAK NIE
Czy w Twojej firmie jest wprowadzona polityka bezpieczeństwa lub program prewencyjny?* TAK NIE


Administratorem Twoich danych osobowych jest Forum Media Polska spółka z o.o., ul. Polska 13, 60-595 Poznań (dalej: My). Będziemy przetwarzać powyższe dane w celach marketingowych. Przysługuje Ci prawo do cofnięcia zgody na komunikację z naszej strony w każdym czasie. Możesz to łatwo uczynić, dzwoniąc na 61 66 55 800 lub poprzez przesłanie maila na adres: bok@forum-media.pl.

Zgadzam się na kontakt ze strony wydawnictwa Forum Media Polska sp. z o.o. drogą elektroniczną i telefoniczną w celach marketingowych, w szczególności w celu przedstawiania sprofilowanej oferty produktów i usług wydawnictwa lub jego partnerów. *

Oświadczam także, że zapoznałem się z Uczestnictwa w Wielkim Teście Flotowym, który dostępny jest na stronie www.fleet-awards.pl *

* Wypełnienie pół oznaczonych gwiazdką jest obowiązkowe