Zgłoszenie udziału w Wielkim Teście Flotowym

Uwaga! Zmiana formuły!

Wielki Test Flotowy odbędzie się w formie indywidualnych jazd testowych. Wybrane modele nominowanych samochodów będą dostępne w dealerstwach Partnerów w Warszawie. Zapisów na jazdy testowe będzie można dokonać poprzez zgłoszenie na adres mailowy wtf@flota.com.pl.

Zgłoszenie udziału w Wielkim Teście Flotowym jest weryfikowane i wymaga każdorazowo potwierdzenia przez Organizatora.

REGULAMIN UCZESTNICTWA W WIELKIM TEŚCIE FLOTOWYM:

  1. Wielki Test Flotowy odbędzie się w formie indywidualnych jazd testowych w dealerstwach Partnerów w Warszawie.
  2. Jazdy testowe będą możliwe tylko dla zarejestrowanych Uczestników Wielkiego Testu Flotowego.
  3. Uczestnikiem Wielkiego Testu Flotowego może zostać fleet manager, osoba odpowiedzialna za politykę flotową w firmie, zarządca parków samochodowych, przedstawiciel firm z sektora Car Fleet Management.
  4. Zapisów na jazdy testowe będzie można dokonać poprzez zgłoszenie na adres mailowy wtf@flota.com.pl.
  5. Każdy Uczestnik zobowiązuje się podpisać w dniu eventu odpowiednie oświadczenia wymagane w danym dealerstwie.
  6. Udział w Wielkim Teście Flotowym jest bezpłatny.

*Redakcja rości sobie prawo do weryfikacji zgłoszeń i ostatecznego zaproszenia wybranych osób.

Zgłaszam swój udział w Wielkim Teście Flotowym:


Imię*
Nazwisko*
Stanowisko*
Pełna nazwa firmy*
Adres firmy*
Miejscowość*
-
Telefon*
Telefon komórkowy
Email*
Liczebność zarządzanej floty*
Główne marki zarządzanej floty*

Czy posiadasz w swojej flocie pojazdy dostawcze? TAK NIE
Czy w Twojej firmie jest wprowadzona polityka bezpieczeństwa lub program prewencyjny?* TAK NIE


Administratorem Twoich danych osobowych jest Forum Media Polska spółka z o.o., ul. Polska 13, 60-595 Poznań (dalej: My). Będziemy przetwarzać powyższe dane w celach marketingowych. Przysługuje Ci prawo do cofnięcia zgody na komunikację z naszej strony w każdym czasie. Możesz to łatwo uczynić, dzwoniąc na 61 66 55 800 lub poprzez przesłanie maila na adres: bok@forum-media.pl.

Zgadzam się na kontakt ze strony wydawnictwa Forum Media Polska sp. z o.o. drogą elektroniczną i telefoniczną w celach marketingowych, w szczególności w celu przedstawiania sprofilowanej oferty produktów i usług wydawnictwa lub jego partnerów. *

Oświadczam także, że zapoznałem się z Uczestnictwa w Wielkim Teście Flotowym, który dostępny jest na stronie www.fleet-awards.pl *

* Wypełnienie pół oznaczonych gwiazdką jest obowiązkowe